More
  HomeZo sveta zvieratVeda zo zoologickej záhrady

  Veda zo zoologickej záhrady

  Published on

  spot_img


  Čo je titul zoo vedy?

  Veda o akváriu a zoo je bakalársky titul s veľkým dôrazom na biológiu, chov zvierat a psychológiu.

  Aké sú dobré školy vedy o zvieratách?

  Niektoré z najlepších škôl pre študijné programy na zvieratách sú Cornell University, čo je vysoko hodnotená univerzita Ivy League; Kalifornská univerzita – Davis a štátna univerzita v Iowe. Každá z týchto škôl ponúka vysokoškolské a postgraduálne programy v oblasti vied o zvieratách.

  Čo je zoologická veda?

  Zoológia (zoo-lógia): Zoológia je oblasť biológie, ktorá sa zameriava na štúdium zvierat alebo živočíšnej ríše. Zoometria (zoometria): Zoometria je vedecká štúdia meraní a veľkostí zvierat a častí zvierat.

  Čo je magisterský titul vo vede o zvieratách?

  Nediplomový študijný program Master of Animal Science (MAS) je navrhnutý tak, aby študentom poskytol hlbšie akademické zázemie v čiastkových disciplínach spojených s oblasťou Animal Science, ktoré zahŕňajú výživu, fyziológiu, genetiku, biotechnológiu a manažment zvierat. Je to rovnaký program ako v areáli Master…

  Latest articles

  More like this